Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2010

Nasze zdrowie

Terminem „zdrowie” – jak wiadomo nie od dziś – można posługiwać się na wiele sposób. Można na przykład wypowiadać zdanie: „ten człowiek jest zdrowy", albo „to pożywienie jest zdrowe". Można też wygłaszać sądy w rodzaju: „ta grupa ludzi jest zdrowa”. Gdy termin „zdrowie” odnosimy do grup ludzi, populacji, mówimy o zdrowiu publicznym. Zdaniem niektórych autorów (Verweij i Dawnson, 2006) zdrowie publiczne można opisywać w trzech wymiarach. Po pierwsze zdrowie pewnej populacji można opisać za pomocą terminów takich jak przeciętna długość życia, zachorowalność na poszczególne choroby itp. Pojęcia te określają natężenie i występowanie w społeczeństwie jakieś cechy, którą kojarzymy ze zdrowiem lub z chorobą. W tym sensie powiemy, że społeczeństwo, w którym średnia długość życia wynosi 72 lata jest zdrowsze od tego, w którym statystyczny przedstawiciel nie żyje dłużej niż lat 53. Po drugie zdrowie danej populacji charakteryzuje się rozkładem danej cechy w społeczności. Oznacza to, …

Raport PwC dotyczący badań klinicznych w Polsce

Firma PwC właśnie opublikowała raport dotyczący badań klinicznych w Polsce. Można go przeczytać np. tutaj.
W badaniu brało udział około 80 firm z sektora farmaceutycznego. Po dokonaniu analiz autorzy raportu postulują:

* Wprowadzenie bardziej sprzyjającego otoczenia regulacyjnego. W tym celu należałoby m.in. poprawić tempo/przejrzystość procedur administracyjnych.
* Poprawę transparentności, zwłaszcza w zakresie podziału kompetencji między organami regulacyjnymi (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i komisje bioetyczne).
* Poprawę przejrzystości we współpracy pomiędzy sponsorami (lub firmami prowadzącymi badania kliniczne na zlecenie - CRO) a badaczami i ośrodkiem np. za pomocą umowy trójstronnej.
* Poprawę jakości i przejrzystości współpracy z placówkami medycznymi, np. poprzez wprowadzenie w nich dedykowanych jednostek odpowiedzialnych za sprawy związane z badaniami klinicznymi.

Trudno nie zgodzić się z większością tak ogólnie sformułowanych postulatów. Jednakże Rapor…

Palenie lub zdrowie

Minister Zdrowia interesuje się stanem zdrowia każdego z nas. Leży to w zakresie jego obowiązków. Co dla przeciętnego obywatela z tego wynika? Po pierwsze to, że to na Ministrze Zdrowia leży zapewnienie nam obywatelom (jak wiemy organy państwa są do tych działań zobligowane na mocy konstytucji) dostępu do opieki medycznej. Po drugie Minister Zdrowia odpowiada za to jak wydawane są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym powszechnie i obowiązkowo powinni być ubezpieczeni wszyscy obywatele naszego kraju. Po trzecie wreszcie Minister Zdrowia musi dbać o zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie publiczne nie jest osamotniony i wspomaga go wiele instytucji takich np. jak Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy itp. Troska Ministra jest zupełnie uzasadniona, a jednym z jej przejawów jest ustawa o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych. Niektórzy się oburzają i mówią: „nie chcę, żeby Minister się o mnie troszczył. Chcę palić! Moje jest moje zdrowie! Nie jest moje zdrowie zdrowiem …

Racjonowanie deficytowych środków medycznych

Zagadnienie sprawiedliwego podziału deficytowych środków i świadczeń medycznych oraz pozamedycznej kategoryzacji pacjentów po raz pierwszy wzbudziło wielkie emocje na przełomie 1961/62 roku. Kiedy w 1961 r. w Seatlle uruchomiono pierwszą stację dializ, szybko jasnym się stało, że nawet, jeżeli zastosowane zostaną wyjątkowo ostre kryteria medycznej selekcji pacjentów, to i tak grupa nadająca się do dializowania będzie wciąż zbyt duża. Wówczas to powołano komisję, która miała za zadanie dokonywać dalszej selekcji i kategoryzacji. Sprawa przedostała się do świadomości opinii publicznej wraz z publikacją w 1952 r. w magazynie „Life” artykułu Shany Alexander pt. „They Decide Who Lives, Who Dies: Medical Miracles Puts Moral Burden on Small Committee” (“Life” 1962/53). Zdano sobie sprawę, że racjonowanie deficytowych środków medycznych to, dosłownie, sprawa życia i śmierci.

Należy zadać sobie podstawowe pytania dotyczące tego, co to znaczy dzielić deficytowe środki medyczne sprawiedliwie? Bea…

Prawo do opieki zdrowotnej

Polska jest krajem, który na mocy swojej Konstytucji, powinien urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. W związku z tym, w naszym kraju, nie tylko każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, ale ponadto władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Konstytucja wskazuje jeszcze, iż władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – ujmując z grubsza - dzieli wszystkich uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na dwie kategorie – powszechnie i obowiązkowo ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. Ci pierwsi ubezpieczają się sami, ponieważ mają odpowiednie dochody lub ich ubezpieczenie opłacone jest z budżetu państwa. Tym drugim prawo do opieki zdrowotnej przysługuje z racji niewystarczających dochodów. Z poszczególnych artykułów Konstytu…

Konferencja Polskiego Towarzystwa Bioetycznego i Ośrodka Bioetyki NRL

W dniu 4 grudnia 2010 r. odbędzie się w Warszawie Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Zjazd będzie się składać z dwóch części:

cz. I (godz. 10.30-13.00)
KONFERENCJA BIOETYCZNA:
Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych?
organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne i Ośrodek Bioetyki NRL

Od 9.45 Rejestracja uczestników
10.30 - 10.40 Powitanie gości i uczestników oraz otwarcie obrad przez organizatorów
10.40 - 11.20 Publikowanie wyników badań klinicznych: diagnostyka i
eliminowanie nieprawidłowości
Prof. Andrzej Górski, Przewodniczący Odwoławczej KB przy MZ, Wiceprezes PAN.
11.20 - 12.00 Problemy etyczne w projektach badań klinicznych rozpatrywanych przez Odwoławczą Komisję Bioetyczną
Prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
12.00 - 12.40 Czy badania nieinterwencyjne wymagają opinii komisji bioetycznej?
Dr Marek Czarkowski, Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL
12.40 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 13.45 Przerwa

cz. II (od 13.45)
WALNE ZGROMADZENIE PTB
MIEJSCE OBRAD: Na…

Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM. Nowa strona internetowa

Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM, w którym pracuję, doczekał się nowej strony internetowej. Dostępna jest pod adresem: http://www.bioetyka.cm-uj.krakow.pl/

Advanced Certificate Program. Research Ethics in Central and Eastern Europe

Wciąż mam przyjemność uczestniczyć w studiach podyplomowych, o których wspominałem już nieco, a których pełna nazwa to Advanced Certificate Program. Research Ethics in Central and Eastern Europe. Program, sponsorowany przez National Institutes of Health, prowadzony był przez niewielką amerykańską uczelnię Union Graduate College we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim. Biorę udział w trzeciej edycji tego przedsięwzięcia.

Program skierowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniem etyki badań biomedycznych, jego większa część odbywa się w ramach tzw. distance learning. Składa się z kilku bloków: rozpoczyna się siedmiodniowym zjazdem i bardzo intensywnymi seminariami (Proseminar in Biomedical Ethics), w mojej edycji w Wilnie. Później trzon studiów - 30 tygodni on line, odbywających się na platformie Blackboard. 10 tygodni "International Bioethics", 10 tygodni "International Research Ethics" i 10 tygodni "Advanced International Research Ethics". Część czyst…

Debata "Bioetyka w zawodzie lekarza"

W związku z organizowaną przez Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM oraz wydawnictwo Wolters Kluwer konferencją "Etyczne aspekty decyzji medycznych", 28 września 2010 odbyła się także debata pt. "Bioetyka w zawodzie lekarza", z udziałem prof. Jana Hartmana z Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM, dr. hab. Kazimierza Szewczyka - Współpracownika Komisji Etyki Medycznej PAU, dr. hab. Pawła Łukowa z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktora naczelny "Etyki"; prof. Marka Wichrowskiego, Kierownika Zakładu Bioetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Elżbietą Buczkowska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Debatę prowadziła dr Weronika Chańska z Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM. Jej zapis wideo można obejrzeć tutaj

List bioetyków w sprawie in vitro

Poniżej przedstawiam list w sprawie prac dotyczących ustawy regulującej zasady zapłodnienia in vitro, który miałem okazję sygnować. Wysłany został w kwietniu, w prasie ukazał się wraz z dyskusją dotyczącą listu biskupów.

Treść listu i zdjęcie pochodzą z gazeta.pl:

Ani całkowita wolność, ani całkowite zakazy
Fot. Rafał Mielnik / AG
Polski parlament podejmie wkrótce decyzje legislacyjne w kwestii stosowania metod wspomagania rozrodczości zwanych umownie zapłodnieniem in vitro. Jako bioetycy na co dzień zajmujący się kwestiami etycznymi związanymi z medycyną, od dawna postulujemy rozwijanie i doskonalenie prawa medycznego tam, gdzie w obecnej postaci nie przystaje ono do zmieniających się warunków i potrzeb, a zwłaszcza nie nadąża za rozwojem technik i procedur medycznych.

Również w przypadku zapłodnienia in vitro konieczne jest wprowadzenie regulacji kładących kres całkowitej niemal swob…

List biskupów w sprawie in vitro

Na stronie internetowej polskieradio.pl można odnaleźć pełny zapis listu biskupów w sprawie in vitro. Ciekawe, że nie ma go np. na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Tym razem pozwolimy sobie zamieszczać komentarze bezpośrednio pod treścią listu.

Oto tekst ze strony polskieradio.pl:

"Przekazujemy treść listu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych abp. Henryka Hosera i przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP bp. Kazimierza Górnego, skierowanego do: prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera oraz przewodniczących klubów parlamentarnych i sejmowych komisji - zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny.

'Wobec ponownego podjęcia przez Sejm sprawy regulacji prawnej metody in vitro, zabieramy głos w trosce o niepomijanie poważnych racji moralnych oraz o uszanowanie stanowiska ludzi uznających prawo do obrony życia każdego człowieka za normę nadrzędną. Pragniemy przestrzec przed uc…

Marquis: przyszłość taka, jak nasza

„Argument użyty w tym eseju będzie zakładał, że aborcja jest zła z tego samego powodu, co zabicie jego czytelnika”. Tak głosi jedno z pierwszych zdań An argument that abortion is wrong autorstwa Don Marquisa. Zamierzając wykazać niemoralność aborcji, Marquis rozpoczyna bowiem od bardziej ogólnego zagadnienia – zastanawia się nad niemoralnością zabójstwa. Co jest złego w zabijaniu? Czy istnieje, jak twierdzi Judith Thomson, „sprawiedliwe zabójstwo”? Klasyczny argumenty antyaborcyjny (pro life) opiera się na kryterium bycia istotą ludzką (która przeważnie zostaje utożsamiona z osobą, kryterium bycia osobą jest tu np. posiadanie duszy). Ludzki płód jest istotą ludzką, jest także osobą, ma wiec prawo do życia.Klasyczny argument za dopuszczeniem aborcji (pro choice) uznaje, że istota ludzka i osoba nie są ze sobą tożsame (por. np. argumentację Warren). Trudno przyznawać jednakowe prawa zarówno tym, którzy są świadomi, jak i tym, którzy nie są świadomi. Dlatego w spornym momencie, powinni…

Istota ludzka w sensie biologicznym i moralnym

Mary Anne Warren w artykule Moralny i prawny status aborcji broni prawa kobiety do przerwania ciąży w dowolnym momencie jej trwania. Twierdzi ona, że stanowisko prezentowane przez Thomson (stanowisko to przedstawiłem w swoim ostatnim wpisie JP), nie daje się utrzymać. Zdaniem Warren argumentacja Thomson sprowadza się do uznania zasady: mogę zabić niewinną osobę, która pojawi się wbrew mojej woli (ale też i nie z własnej woli) w obrębie mojej własności. Według Warren nie możemy zabijać niewinnych osób, tylko z tego powodu, że znalazły się w obrębie naszej własności.
Trzeba zatem znaleźć inny sposób na wykazanie, że kobieta ma prawo do aborcji. Kluczowym problemem staje się status moralny płodu. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy jest on osobą czy też nie?
Zdaniem autorki możemy rozróżnić między (a) człowiekiem – jako przynależącym do gatunku homo sapiens i b) osobą, czyli podmiotem moralnym, któremu przysługują pewne szczególne prawa. Mamy tedy dwa kryteria bycia człowiekiem: bio…

In vitro - projekty ustaw

Wyborcza.pl, 6 października 2010: „Abp Nycz: Zapowiedź prac nad in vitro to dobra wiadomość Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz powiedział, że zapowiedź kontynuowania w Sejmie prac nad projektami ws. in vitro sama w sobie jest dobrą wiadomością. Jednak, jak zaznaczył, Kościołowi nie jest obojętne, jaka ustawa zostanie przyjęta. Hierarcha skomentował w ten sposób zapowiedź marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny który powiedział, iż przekaże do prac w komisjach wszystkie projekty w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego. Abp Nycz podkreślił, że nie może odnieść się do zapowiadanego przez Schetynę przyspieszenia prac nad projektami w sprawie in vitro, ponieważ "trzeba wziąć pod uwagę kwestię, w jakim kierunku te prace pójdą".

- Kościołowi nie jest obojętne, jaka ustawa w tej sprawie zostanie przyjęta. Kościół jasno wytycza zasady w tej kwestii, które są wszystkim znane, a oprócz tego także w jakimś sensie sugeruje, czy podpowiada politykom, dając pewne granice dla ich osądu su…

Prawo do życia a prawo do dysponowania swoim ciałem

Argumentacja za dopuszczalnością aborcji może zasadniczo zmierzać w dwóch różnych kierunkach. Po pierwsze można odwoływać się do pojęcia naturalnego uprawnienia matki do zdrowia lub możności decydowania o własnym ciele itp. Po drugie można starać się wykazać, że płód nie jest osobą, i w związku z tym w ogóle nie przysługują mu prawa właściwe człowiekowi.
Z pierwszym rodzajem argumentacji mamy do czynienia w tekście Judith Thomson Obrona sztucznego poronienia. Thomson wychodzi z założenia, że nawet jeśli nie odmówimy zarodkowi statusu osoby, jego bezwzględne prawo do życia nie jest czymś oczywistym. Innymi słowy: dyskusja między zwolennikami i przeciwnikami dopuszczalności aborcji nie jest dyskusją o ludzki status zarodka. Dlatego, aby zilustrować swoją argumentację proponuje ona następujący eksperyment myślowy: wyobraź sobie, że zostajesz porwany/porwana, nie wiesz, co się z tobą dzieje, na pewien czas tracisz świadomość. Gdy się budzisz okazuje się, że jesteś podłączony/podłączona do …

Konferencja "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny - rodzina"

W dniach 8-9 października w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, przy ul. Łazarza 16 , odbędzie się konferencja zorganizowana przez Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM oraz Wolters Kluwer Polska pt. "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny - rodzina".

Na konferencję zarejestrowało się ponad 150 osób, uczestnikami będzie dodatkowo 50 prelegentów. Pomimo, że oficjalna rejestracja jest już zamknięta, zapewne znajdzie się kilka wolnych miejsc dla słuchaczy niezarejestrowanych, szczególnie w drugim dniu konferencji. Szczegółowy program znajduje się tutaj. Serdecznie zapraszam do udziału!

Czy etyki można uczyć przez internet?

8 września na portalu gazeta.pl pojawił się artykuł dotyczący nauczania etyki przez internet:

"PO: Lekcje etyki on-line. Czy to w ogóle możliwe?

Lekcje etyki wkrótce mogą odbywać się on-line. Zamiast w szkole, w domu i przez internet. Platforma odpowiada w ten sposób na postulat lewicy. Nowatorskie lekcje mogłyby ruszyć już za rok. Na początku w ramach programu pilotażowego, ale potem do specjalnej wirtualnej klasy należałby każdy uczeń z kraju, który nie chce chodzić na katechezę w szkole.

To propozycja, która padła w Platformie i do której wprowadzenia w życie posłowie będą przekonywać niebawem minister edukacji Katarzynę Hall. Ma być też odpowiedzią na postulaty lewicy, która ostatnio wskazywała na to, że lekcje etyki w polskich szkołach to fikcja - dowiedziało się TOK FM.

Etyka nauczana w wirtualnych klasach. Uczeń z kamerą i mikrofonem

Rzeczywiście - w większości szkół takich zajęć nie ma, bo według aktualnych przepisów - by dyrektor placówki je zorganizował - w szkole musi znale…

Siła charakteru – czyli kilka słów o etyce cnót plus morał gratis

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: profesor filozofii na co dzień zajmujący się etyką, doskonały znawca Kanta, Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, okazuje się być seryjnym zabójcą. W dzień prawi o dzielności etycznej i imperatywie kategorycznym, a nocami napada na samotne kobiety i morduje je w okrutny sposób. Złapany przyznaje się do winy. „Wiem, że źle czyniłem – mówi – ale nie mogłem się opanować. Te straszliwe żądze były silniejsze niż zasady rozumu, w które wierzę!”
Przykład ten pokazuje nam, że aby postępować moralnie nie wystarczy wiedzieć, co należy robić, ale trzeba też mieć odpowiednio ukształtowaną emocjonalność i popędliwość. U człowieka z dobrym charakterem (cnotliwego, dzielnego etycznie) emocje i popędy z łatwością podporządkowują się etycznym zasadom rozumu. Emocje i popędy zresztą, jak powszechnie wiadomo, nie poddają się żadnej intelektualnej perswazji, a kształtuje je regularny trening. Biegacz chcąc biegać szybciej, biega. Biegając, trenuje bieg. Może oczywiście w…

Wartość wartości

Jaka jest wartość wartości? A wartość wartości wartości? Jeśli bliżej przyjrzeć się pojęciu wartości okaże się ono dość kłopotliwe. Pomysł na początku wydaje się całkiem niezły. Rozważmy taki oto przykład: patrzę na jakiś obraz i widzę, że jest piękny. Piękno jest pewną własnością, która cechuje obraz jako całość. Piękna obrazu nie da się sprowadzić ani do tematu obrazu, ani do użytych kolorów, ani do sposobu przedstawienia. Piękno nie jest też sumą poszczególnych własności obrazu, jest osobną jakością. Piękno postrzegamy wprost, od razu rzuca mi się ono w oczy. Mówiąc jednak, że piękno obrazu „rzuca mi się w oczy” używam przenośni, piękno bowiem nie jest jakością wzrokową. Piękno widzę dzięki szczególnemu zmysłowi (intuicji) piękna. Tak rozumiane piękno może stanowić model wartości. Wartość jest szczególną własnością rzeczy, którą dostrzega się wprost, intuicyjnie.
Aksjologia - czyli nauka o wartościach - miała przezwyciężyć etyczny formalizm (o którym pisałem ostatnio). Dzięki pojęci…

Konferencja bioetyczna w Tartu

W dniach 4-6 listopada na uniwersytecie w Tartu odbędzie się konferencja pt. "From informed consent to no consent? The challenges of new ethical frameworks". Konferencja została zorganizowana przez Centre for Ethics of the University of Tartu, the Estonian Genome Center, Graduate School of Biomedicine and Biotechnology oraz the Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences.

"Minęła dekada - piszą w zaproszeniu organizatorzy - od czasu zmapowania ludzkiego genomu. To wydarzenie utorowało drogę wielu nowym osiągnięciom w biomedycynie i dziedzinach pokrewnych. W etyce temu kamieniowi milowemu towarzyszyło nawoływanie do zmian w dominującym etycznym nastawieniu. Uznawano, że koncepcja solidarności, wspólnoty i interesu publicznego powinny odgrywać bardziej znaczącą rolę, pojawiając się obok tradycyjnych kategorii etyki medycznej, takich jak autonomia, prywatność i świadoma zgoda. [...] Celem konferencji jest przegląd dyskusji mających miejsce w ostatniej dekadzi…

Wysłuchanie obywatelskie - turystyka aborcyjna Polek

26 sierpnia 2010 w gmachu Sejmu odbyło się wysłuchanie obywatelskie pt. "Turystyka aborcyjna Polek".

Jak pisze na swych stronach internetowych "Rzeczpospolita":

"Ustawa antyaborcyjna jest nieskuteczna, w Polsce działa podziemie aborcyjne, a co roku kilkadziesiąt tysięcy Polek przerywa ciąże za granicą Spotkanie poświęcono turystyce i ustawie aborcyjnej zostało zorganizowane przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz posła niezależnego Marka Balickiego.- Często mówi się, że obecna ustawa jest kompromisem. Nie jest i nigdy nie była. Ustawa antyaborcyjna w Polsce jest najlepszą ilustracją problemu braku świeckości państwa i tego, że państwo przy tworzeniu prawa kieruje się przesłankami religijnymi, podczas gdy powinno zachować bezstronność i uznać pluralizm światopoglądu oraz wyznania i tworzyć prawo na podstawie wartości akceptowalnych dla wszystkich - mówił Balick…

Parę słów o dobru

Stawiając pytanie: „czym jest dobro?” rozpoczynamy nieskończony spór. Wielu to niepokoi, dlatego są gotowi w ogóle kwestii etycznych nie poruszać i ograniczać dyskurs etyczny lub fora, na których może się on toczyć (mam tu myśli na przykład niechęć wobec wprowadzenia etyki do szkół motywowaną następującymi racjami: swobodna dyskusja nieprzygotowanych uczniów i, co również wielce prawdopodobne, nieprzygotowanych nauczycieli, brak jasnych kryteriów, które pozwoliłby na rozstrzygnięcie poszczególnych zagadnień, może zaowocować utrwaleniem się wśród szerokich rzesz młodzieży nihilistycznego przekonania o tym, iż wszelkie spory etyczne są jałowe i tak naprawdę każdy może robić, co mu się podoba). Spróbujmy zatem pokrótce odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak trudno jest nam zdefiniować pojęcie dobra.
Stara szkolna definicja mówi, że dobrem jest wszystko to, czego możemy chcieć. Problem jednak polega na tym, że nie ma takiej rzeczy, której ktoś mógłby nie zechcieć. Definicja ta nie mówi nam …

Komisje bioetyczne w Polsce

Komisje bioetyczne (Regional Ethics Committee, REC) są najważniejszymi instytucjami kontrolującymi i akceptującymi projekty badań klinicznych. Mają za zadanie dbać o wieloaspektową ochronę uczestników tych eksperymentów. Większość badań klinicznych tworzonych jest na zlecenie i ze środków firm zewnętrznych (np. koncernów farmaceutycznych). Prawo i komisje bioetyczne stanowią rodzaj bufora bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu tego rodzaju badań. Od jakości ich działania zależy także bezpieczeństwo przyszłych konsumentów farmaceutyków.

Wedle rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999, komisje bioetyczne w Polsce powoływane są przy okręgowej izbie lekarskiej, wyższej uczelni medycznej lub wyższej uczelni z wydziałem medycznym oraz przy medycznej jednostce badawczo-rozwojowej. W naszym kraju istnieje ok 52 komisji. W jej skład wchodzą lekarze specjaliści oraz po jednym przedstawicielu innego zawodu, w szczególności: duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta, pielęg…