Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2011

Mikroracjonowanie bez rozwiązań systemowych 2

Innym raportem ilustrującym praktykę mikroracjonowania, jest opublikowana w 2001 r. praca Carine Vassy Categorisation and Micro-Rationing: Access to Care in a French Emergency Department. (C. Vassy, Categorisation and Micro-Rationing: Access to Care in a French Emergency Department, "Sociology of Health & Illness", Vol. 23 No. 5 2001, s. 615–632) Vassy badała decyzje zapadające w pogotowiu ratunkowym, afiliowanym przy dużym szpitalu (850 łóżek) na ubogich przedmieściach Paryża .

Z badań tych wynika, że decyzje dotyczące segregacji pacjentów zapadały na trzech poziomach: pierwszej selekcji dokonywali urzędnicy w punkcie rejestracji, drugiej pielęgniarki, a wówczas dopiero pacjent stykał się z lekarzem.

Urzędnicy w punkcie rejestracji nie mieli wykształcenia medycznego, mimo to byli zobowiązani do wstępnej selekcji pacjentów – ich zadaniem było określić, czy przypadek jest krytyczny i wymagający natychmiastowej reakcji, czy też pacjent może poczekać. Czasem się oczywiście m…

Konferencja "Morality and the Cognitive Sciences" na Uniwersytecie w Rydze

CALL FOR PAPERS
7th International Symposium of Cognition, Logic and Communication
MORALITY AND THE COGNITIVE SCIENCES
6-8 May 2011, Riga, Latvia.


INVITED ORGANIZERS: Michael Bishop (Florida State University, USA),
Stephen Stich (Rutgers University, USA)

INVITED SPEAKERS include:

Prof. Michael Bishop (Florida State University, USA)
Prof. Luc Faucher (Universite du Quebec a Montreal, Canada)
Prof. Joshua Knobe (Yale University, USA)
Prof. Edouard Machery (University of Pittsburgh, USA)
Prof. Dominic Murphy (University of Sydney, Australia)
Prof. Shaun Nichols (University of Arizona, USA)
Prof. Jesse Prinz (City University of New York, USA)
Prof. Adina Roskies (Dartmouth College, USA)
Prof. Don Ross (University of Cape Town, South Africa)
Prof. Stephen Stich (Rutgers University, USA)
Prof. Valerie Tiberius (University of Minnesota, USA)

There has been considerable interest recently in empirical approaches to the study of morality: What are the biological, cultural and psychological factors that explain th…

Badanie Komisji Bioetycznych

Profesor Henry Silverman z University of Maryland przeprowadza badanie dotyczące działalności komisji bioetycznych (REC - Regional Ethics Committee, ich polskim odpowiednikiem są właśnie komisje bioetyczne). Osoby zainteresowane udziałem w badaniu i będące członkami komisji, uprzejmie proszę o kontakt. Badanie polega na wypełnieniu formularza (w języku angielskim) przez internet, całość trwa około 30 minut.

The Universal Declaration of Human Rights

Portal "Etyka Praktyczna"

Polecam lekturę świetnie zaprojektowanego "Portalu Etyki Akademickiej - Etyka Praktyczna". Portal zawiera m.in. blog, zbiór tematycznych filmów, zapowiedź pierwszego numeru czasopisma, zapowiedź konferencji pt. "Etyka zabijania" oraz projekt na razie niedużej, ale rozbudowującej się "Encyklopedii".
http://etykapraktyczna.pl/

Mikroracjonowanie bez rozwiązań systemowych

Z badań socjologicznych wynika, że dopóki nie wprowadzi się rozwiązań systemowych, personel medyczny racjonuje na mikropoziomie i kategoryzuje pacjentów wedle swoich pomysłów. W wielu przypadkach te decyzje racjonowania i kategoryzacji traktowane są jako decyzje techniczne nie mające wiele wspólnego z jakimikolwiek założeniami etycznymi.

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1989–1990, David Hughes i Lesley Griffiths, skupili się na analizie decyzji zapadających w dwóch multidyscyplinarnych zespołach medycznych. [Hughes, L. Griffiths, ’Ruling in’ and ‘Ruling out’: Two Approaches to the Micro-Rationing of Health Care, Soc. Sci. Med. Vol. 44, No. 5, s. 589–599].

Jeden z zespołów rozważał dopuszczenie pewnej grupy pacjentów do operacji serca, drugi – do neurorehabilitacji. Powodem takiego doboru badanych grup było uznanie, że decyzje o dopuszczeniu do zabiegu czy procedury medycznej często zapadają właśnie w ramach multidyscyplinarnych zebrań i spotkań zespołowych. Tam rodzą się gł…

Racjonowanie deficytowych środków medycznych, cz. 2

Wiele decyzji dotyczących racjonowania deficytowych środków medycznych zapada w sposób nie do końca świadomy, jest zaś intuicyjną próbą radzenia sobie z ograniczonymi środkami. Rudolf Klein [Dimension of rationing: who should do what?, BMJ 1993, s. 307–311] wymienia tu:

• zniechęcenie (deterrence) – polega przede wszystkim na wprowadzeniu dużej ilości wymogów administracyjnych utrudniających dostęp do świadczenia,
• opóźnienie (delay) – przesunięcie świadczenia w czasie np. poprzez wpisanie na listę osób oczekujących,
• obniżenie dostępności (dilution) – zmniejszenie częstotliwości świadczenia,
• przedwczesne zakończenie leczenia (interruption, termination of treatment) – ograniczenie czasu trwania świadczenia.

Obok nich często wyróżnia się także:
• odmowę (denial) – wykluczenie pewnych grup pacjentów z możliwości korzystania ze świadczenia,
• selekcję (selection),
• przekierowanie (deflection) – skierowanie pacjentów do innej placówki .

Powyższym sposobom racjonowania G. Putoto, R. Pegoraro …