Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2012

Grant z Narodowego Centrum Nauki

Właśnie otrzymaliśmy duży grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki finansujący projekt pt. „Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne”.

Grant został przyznany w ramach konkursu Sonata 2, kierowanego do "osób rozpoczynających karierę naukową i posiadających stopień naukowy doktora".

Dzięki grantowi na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego powstanie nowy zespół, który będzie pracował przez cztery kolejne lata (2012-2016). W skład zespołu wchodzą: Marcin Waligóra (kierownik projektu), Jan Piasecki oraz Joanna Różyńska.

W ramach projektu zamierzamy opracować następujące zagadnienia:

1) Zasada etycznej randomizacji uczestników badania (m.in. problematyka zasady równowagi klinicznej, clinical equipoise).

2) Warunki udziału grup szczególnie narażonych na wykorzystanie (vulnerable populations), np. dzieci.

3) Metody identyfikacji i szacowania ryzyka przy prowadzeniu badań biomedycz…