Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2010

Nasze zdrowie

Terminem „zdrowie” – jak wiadomo nie od dziś – można posługiwać się na wiele sposób. Można na przykład wypowiadać zdanie: „ten człowiek jest zdrowy", albo „to pożywienie jest zdrowe". Można też wygłaszać sądy w rodzaju: „ta grupa ludzi jest zdrowa”. Gdy termin „zdrowie” odnosimy do grup ludzi, populacji, mówimy o zdrowiu publicznym. Zdaniem niektórych autorów (Verweij i Dawnson, 2006) zdrowie publiczne można opisywać w trzech wymiarach. Po pierwsze zdrowie pewnej populacji można opisać za pomocą terminów takich jak przeciętna długość życia, zachorowalność na poszczególne choroby itp. Pojęcia te określają natężenie i występowanie w społeczeństwie jakieś cechy, którą kojarzymy ze zdrowiem lub z chorobą. W tym sensie powiemy, że społeczeństwo, w którym średnia długość życia wynosi 72 lata jest zdrowsze od tego, w którym statystyczny przedstawiciel nie żyje dłużej niż lat 53. Po drugie zdrowie danej populacji charakteryzuje się rozkładem danej cechy w społeczności. Oznacza to, …

Raport PwC dotyczący badań klinicznych w Polsce

Firma PwC właśnie opublikowała raport dotyczący badań klinicznych w Polsce. Można go przeczytać np. tutaj.
W badaniu brało udział około 80 firm z sektora farmaceutycznego. Po dokonaniu analiz autorzy raportu postulują:

* Wprowadzenie bardziej sprzyjającego otoczenia regulacyjnego. W tym celu należałoby m.in. poprawić tempo/przejrzystość procedur administracyjnych.
* Poprawę transparentności, zwłaszcza w zakresie podziału kompetencji między organami regulacyjnymi (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i komisje bioetyczne).
* Poprawę przejrzystości we współpracy pomiędzy sponsorami (lub firmami prowadzącymi badania kliniczne na zlecenie - CRO) a badaczami i ośrodkiem np. za pomocą umowy trójstronnej.
* Poprawę jakości i przejrzystości współpracy z placówkami medycznymi, np. poprzez wprowadzenie w nich dedykowanych jednostek odpowiedzialnych za sprawy związane z badaniami klinicznymi.

Trudno nie zgodzić się z większością tak ogólnie sformułowanych postulatów. Jednakże Rapor…

Palenie lub zdrowie

Minister Zdrowia interesuje się stanem zdrowia każdego z nas. Leży to w zakresie jego obowiązków. Co dla przeciętnego obywatela z tego wynika? Po pierwsze to, że to na Ministrze Zdrowia leży zapewnienie nam obywatelom (jak wiemy organy państwa są do tych działań zobligowane na mocy konstytucji) dostępu do opieki medycznej. Po drugie Minister Zdrowia odpowiada za to jak wydawane są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym powszechnie i obowiązkowo powinni być ubezpieczeni wszyscy obywatele naszego kraju. Po trzecie wreszcie Minister Zdrowia musi dbać o zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie publiczne nie jest osamotniony i wspomaga go wiele instytucji takich np. jak Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy itp. Troska Ministra jest zupełnie uzasadniona, a jednym z jej przejawów jest ustawa o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych. Niektórzy się oburzają i mówią: „nie chcę, żeby Minister się o mnie troszczył. Chcę palić! Moje jest moje zdrowie! Nie jest moje zdrowie zdrowiem …

Racjonowanie deficytowych środków medycznych

Zagadnienie sprawiedliwego podziału deficytowych środków i świadczeń medycznych oraz pozamedycznej kategoryzacji pacjentów po raz pierwszy wzbudziło wielkie emocje na przełomie 1961/62 roku. Kiedy w 1961 r. w Seatlle uruchomiono pierwszą stację dializ, szybko jasnym się stało, że nawet, jeżeli zastosowane zostaną wyjątkowo ostre kryteria medycznej selekcji pacjentów, to i tak grupa nadająca się do dializowania będzie wciąż zbyt duża. Wówczas to powołano komisję, która miała za zadanie dokonywać dalszej selekcji i kategoryzacji. Sprawa przedostała się do świadomości opinii publicznej wraz z publikacją w 1952 r. w magazynie „Life” artykułu Shany Alexander pt. „They Decide Who Lives, Who Dies: Medical Miracles Puts Moral Burden on Small Committee” (“Life” 1962/53). Zdano sobie sprawę, że racjonowanie deficytowych środków medycznych to, dosłownie, sprawa życia i śmierci.

Należy zadać sobie podstawowe pytania dotyczące tego, co to znaczy dzielić deficytowe środki medyczne sprawiedliwie? Bea…