Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2015

Kto może mieć dostęp do mojego materiału biologicznego?

W Polsce nie ma regulacji dotyczących badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym. Zgodnie z międzynarodowymi standardami każda osoba, która oddaje próbkę materiału biologicznego dla celów naukowych powinna podpisać formularz świadomej zgody, w którym określa się zakres prowadzonych badań oraz ryzyko z jakim wiąże się pobranie próbki i prowadzenie badań.
Więcej w nowym wpisie na blogu REMEDY.

Komórki macierzyste a złudzenie terapeutyczne

„Nadzieja w komórkach macierzystych. Nowa terapia dla dzieci” – głosi tekst na okładce jednego z ostatnich numerów Tygodnika Powszechnego. Wewnątrz artykuł i wywiad dotyczące eksperymentu leczniczego prowadzonego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie i Polski Bank Komórek Macierzystych w Warszawie.

Więcej na blogach REMEDY i Filozofia w praktyce.

Badania kliniczne fazy 1 w onkologii pediatrycznej

Faza 1 badań klinicznych z udziałem ludzi obarczona jest największą dozą niepewności. Rozpoczyna się ją w oparciu o dane dostarczone w badaniach przedklinicznych i toksykologię badań zwierzęcych. Aby ocenić szanse i zagrożenia udziału w fazie 1, powinniśmy mieć wiarygodne informacje dotyczące ryzyka i korzyści dotychczasowych badań.

Więcej w nowym wpisie na blogu REMEDY.

Nowa strona internetowa zespołu REMEDY

Zapraszamy na nową stronę internetową naszego zespołu badawczego REMEDY, Research Ethic in Medicine Study Group. W wersji polskiej znajduje się zakładka "blog": remedy.edu.pl