Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2010

Prawo do opieki zdrowotnej

Polska jest krajem, który na mocy swojej Konstytucji, powinien urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. W związku z tym, w naszym kraju, nie tylko każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, ale ponadto władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Konstytucja wskazuje jeszcze, iż władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – ujmując z grubsza - dzieli wszystkich uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na dwie kategorie – powszechnie i obowiązkowo ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. Ci pierwsi ubezpieczają się sami, ponieważ mają odpowiednie dochody lub ich ubezpieczenie opłacone jest z budżetu państwa. Tym drugim prawo do opieki zdrowotnej przysługuje z racji niewystarczających dochodów. Z poszczególnych artykułów Konstytu…

Konferencja Polskiego Towarzystwa Bioetycznego i Ośrodka Bioetyki NRL

W dniu 4 grudnia 2010 r. odbędzie się w Warszawie Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Zjazd będzie się składać z dwóch części:

cz. I (godz. 10.30-13.00)
KONFERENCJA BIOETYCZNA:
Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych?
organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne i Ośrodek Bioetyki NRL

Od 9.45 Rejestracja uczestników
10.30 - 10.40 Powitanie gości i uczestników oraz otwarcie obrad przez organizatorów
10.40 - 11.20 Publikowanie wyników badań klinicznych: diagnostyka i
eliminowanie nieprawidłowości
Prof. Andrzej Górski, Przewodniczący Odwoławczej KB przy MZ, Wiceprezes PAN.
11.20 - 12.00 Problemy etyczne w projektach badań klinicznych rozpatrywanych przez Odwoławczą Komisję Bioetyczną
Prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
12.00 - 12.40 Czy badania nieinterwencyjne wymagają opinii komisji bioetycznej?
Dr Marek Czarkowski, Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL
12.40 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 13.45 Przerwa

cz. II (od 13.45)
WALNE ZGROMADZENIE PTB
MIEJSCE OBRAD: Na…

Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM. Nowa strona internetowa

Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM, w którym pracuję, doczekał się nowej strony internetowej. Dostępna jest pod adresem: http://www.bioetyka.cm-uj.krakow.pl/

Advanced Certificate Program. Research Ethics in Central and Eastern Europe

Wciąż mam przyjemność uczestniczyć w studiach podyplomowych, o których wspominałem już nieco, a których pełna nazwa to Advanced Certificate Program. Research Ethics in Central and Eastern Europe. Program, sponsorowany przez National Institutes of Health, prowadzony był przez niewielką amerykańską uczelnię Union Graduate College we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim. Biorę udział w trzeciej edycji tego przedsięwzięcia.

Program skierowany jest do osób zainteresowanych zagadnieniem etyki badań biomedycznych, jego większa część odbywa się w ramach tzw. distance learning. Składa się z kilku bloków: rozpoczyna się siedmiodniowym zjazdem i bardzo intensywnymi seminariami (Proseminar in Biomedical Ethics), w mojej edycji w Wilnie. Później trzon studiów - 30 tygodni on line, odbywających się na platformie Blackboard. 10 tygodni "International Bioethics", 10 tygodni "International Research Ethics" i 10 tygodni "Advanced International Research Ethics". Część czyst…