Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2011

Biodiversity Workshop

Wróciłem właśnie z tygodniowego workshopu "Biodiversity - Concept and Value" zorganizowanego w Bonn przez The German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE) i Institut für Wissenschaft und Ethik (IWE) i sponsorowanego przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań.

Sesje poświęcone były zagadnieniom bioetycznym w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującym także etykę biologii. Dyskutowaliśmy w gronie doktorantów, doktorów i specjalistów w zakresie problematyki bioróżnorodności. Miałem okazję wygłosić referat pt. "Selected Philosophical Concepts of Nature and Naturalness". Wśród specjalistów pojawił się znany niemiecki filozof Dieter Birnbacher. Otwarty gościnny wykład "Biodiversity Hotspots" wygłosił Fred G. Van Dyke. Znakomite referaty zaprezentowali także Mathias Gutmann i Thomas Potthas.

W czasie tego typu interdyscyplinarnych spotkań najciekawsze są dla mnie jednak prezentacje nie tyle filozofów, co praktyków. Mieliśmy więc okazję wysłu…

"Początki ludzkiego życia"

Jakiś czas temu ukazał się drugi tom "Antologii bioetyki", pt. "Początki ludzkiego życia". Podobnie jak w przypadku tomu pierwszego "Wokół śmierci i umierania" jego pomysłodawcą i redaktorem jest prof. Włodzimierz Galewicz. Obie książki stanowią wybór tłumaczeń klasycznych tekstów bioetycznych, poprzedzone obszernym wprowadzeniem redaktora. To znakomite publikacje wypełniające dotychczasową lukę. Dostępne są więc już teksty zarówno m.in. Marquisa i Warren, o których pisaliśmy wcześniej.

Poniżej spis treści:

Włodzimierz Galewicz, Etyczne dyskusje wokół prokreacji


STATUS LUDZKIEGO ZARODKA I PŁODU

Richard Wasserstrom, Status płodu

Carson Strong, Moralny status preembrionów, embrionów, płodów i noworodków

Bonnie Steinbock, Czy pozbawianie życia ludzkich zarodków jest zgodne z moralnością?ABORCJA

John T. Noonan, Jr., Niemal absolutna wartość w historii

Judith Jarvis Thomson, Obrona aborcji

Michael Tooley, Aborcja i zabijanie noworodków

Mary Anne Warren, O moralnym i pra…

Klauzula sumienia dla farmaceutów?

„Deklaruję poparcie dla farmaceutów do pełnego korzystania z prawa sprzeciwu sumienia wobec sprzedaży środków niszczących ludzkie życie i ludzką płodność”

Tak rozpoczyna się apel przygotowany przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w Gdańsku oraz polski oddział Human Live International, który służyć ma stworzeniu prawa w jasny sposób określającego możliwość powołania się na tzw. klauzulę sumienia w przypadku niechęci sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

Warto zaznaczyć, że art. 4 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej głosi, że „aptekarz wykonując swoje zadania musi posiadać wolność postępowania zgodnego ze swym sumieniem oraz swobodę działań zawodowych stosowną do wskazań etycznych, aktualnego poziomu wiedzy i stanu prawnego”, ma on jednak wyłącznie znaczenie korporacyjne i nie jest podstawą prawną do jakiejkolwiek odmowy sprzedaży farmaceutyku. Na szczęście.

Trudno bowiem wyobrazić mi sobie horrendalne państwo w którym zróżnicowane światopoglądowo i religijnie grupy pow…