Przejdź do głównej zawartości

Dobra śmierć?

Niestety jesteśmy śmiertelni. Przed śmiercią, która jest albo wiecznym odpoczynkiem po trudach żywota, albo okresem przejściowym między życiem w świecie przez grzech skażonym, a życiem w świecie odkupionym i doskonałym, albo też straszliwym koszmarem, może nas czekać ciężkie zadanie umierania. Umieranie to proces, w którym rozstajemy się ze światem. Rozstanie to może być bardzo bolesne: fizycznie i duchowo. Medycyna –obok filozofii – jest jedną z tych sztuk, które mogą sprawić, że proces ten stanie się lżejszy. W niektórych krajach zezwala się lekarzom na to, aby nie tylko łagodzili cierpienie pacjenta, ale także, aby pomagali mu umrzeć. Jednym z takich krajów jest Holandia.
Termin ‘eutanazja’ ma w Holandii bardzo ścisłe znacznie. Oznacza mianowicie zabójstwo na prośbę tego, kogo się zabija. Eutanazja jest w Holandii zakazana i zagrożona karą więzienia. Prawo przewiduje jednak wyjątek od tej generalnej zasady. I tak, zgodnie z literą prawa Niderlandów nie podlega karze lekarz, dokonujący zabójstwa chorego, który prosi o zadanie mu śmieci, a jego trwała i niezmienna prośba jest wynikiem wolnego i przemyślnego wyboru. Ponadto pacjent musi być chory na nieuleczalną śmiertelną chorobę, która wiąże się z niemożliwym do zniesienia bólem. Lekarz musi udzielić choremu pełnej informacji o jego stanie zdrowia i dalszym możliwym przebiegu choroby. Pacjent i lekarz muszą być też przekonani o tym, że nie ma żadnego innego rozwiązania, które byliby gotowi wspólnie zaakceptować. Stan pacjenta, a także jego decyzję, czyli wszystkie wyżej wymienione warunki, musi potwierdzić w osobnej konsultacji drugi lekarz. Sam zaś akt eutanazji musi być dokonany z zachowaniem należytej troski. Lekarz jest też zobowiązany, zgłosić każdy przypadek regionalnemu komitetowi etycznemu, w którym zasiada lekarz, prawnik i etyk. Komitet zaś, jeśli uzna, że lekarz nie dopełnił niektórych ze swoich obowiązków może skierować dany przypadek do prokuratura.
Dla wielu osób tak rozumiana eutanazja jest czymś wysoce niemoralnym. Twierdzą oni, że nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi. Inni wskazują na liczne zagrożenia, które może nieść ze sobą prawnie dopuszczalna eutanazja. Przyzwalając na śmierć na życzenie otwiera się przecież pole do licznych nadużyć. Na przykład będzie się zabijać cierpiących i ciężko chorych na życzenie rodziny. Co więcej, może się też stać tak, że ludzie starzy i schorowani, nie będąc chcieć być ciężarem dla swej rodziny, będą czuli się zobowiązani do tego, by prosić o śmierć, zamiast o opiekę i współczucie. Prośba o eutanazję nie będzie więc wtedy wynikiem wolnego i nieprzymuszonego wyboru.
Zwolennicy eutanazji wskazują jednak na to, że każdy ma prawo do swobodnego decydowania o swoim życiu. Powołują się oni też na badania, które pokazują, że obawy przeciwników eutanazji nie potwierdzają się. Liczba eutanazji nie wzrasta, a lekarze nie tylko sumiennie informują pacjentów o innych możliwościach walki z bólem i śmiercią, ale starają się odwlekać ich decyzję i uciekać się do eutanazji tylko w wyjątkowych sytuacjach.
U podstaw postulatu legalizacja eutanazji – na podobnych zasadach jak to jest ma miejsce Holandii – leży przeświadczenie, że człowiek ma pełne prawo do decydowania o swoim życiu, i że może w wyjątkowych sytuacjach poprosić lekarza o pomoc w bezbolesnym zadaniu śmierci. Trudno jednak powiedzieć, czy rozwiązanie prawne, które sprawdza się w jednym kraju, daje się zastosować wszędzie.
Powyżej obraz Jacka Malczewskiego 'Śmierć'

Zobacz także: Zmarł Jack Kevorikan 
                       Protokół z Groningen

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.