Przejdź do głównej zawartości

Artykuł w ‚Polityce’ o prawach dzieci w medycynie i naszym projekcie badawczym

O prawach dzieci w medycynie i naszym projekcie badawczym „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w najnowszym numerze Polityki.

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Świadoma zgoda na przeprowadzenie procedury medycznej

Idea świadomej zgody udzielanej przez pacjenta na przeprowadzenie procedury medycznej jest pomysłem stosunkowo nowym. Klasyczne określenie obowiązków lekarza, zawarte w tradycji hipokratejskiej (w szczególności w tzw. przysiędze Hipokratesa) jest bowiem paternalistyczne. Paternalizm ugruntowywał relację lekarza i pacjenta jako relację zależności. Lekarz, wedle tej tradycji, wie co dla pacjenta najlepsze i nie pytając go o zdanie, rozpoczyna procedurę medyczną. Procedura ma przy tym służyć dobru pacjenta (przede wszystkim zaś nie może mu szkodzić).

Wraz z demokratyzacją i liberalizacją życia publicznego pojawiła się idea wolności wyboru, która miała obejmować także moje preferencje dotyczące leczenia. To ja, a nie personel medyczny, wiem co jest dla mnie najlepsze. Jeżeli wyznaję pewne wartości i jestem świadomy (w sensie: zdolny do wyrażenia świadomej zgody), to personel medyczny powinien przekazać mi informacje, w oparciu o które dokonam wyboru dotyczącego preferowanej procedury medy…