Przejdź do głównej zawartości

Nowy Projektor Jagielloński

Kilkanaście dni temu pojawiła się nowa wersja "Projektora Jagiellońskiego". To publikacja, która w ciekawy sposób przedstawia aktualne badania prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W "Projektorze" opisane są także badania naszego zespołu, który pracuje w ramach projektu "Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Oto fragment:

"Z nadzieją czekamy na informacje o lekach i procedurach pozwalających coraz skuteczniej walczyć z nowotworami, chorobami układu krążenia czy AIDS. Kto z nas nie pragnie żyć długo, ciesząc się dobrym zdrowiem?

Dzięki badaniom biomedycznym poprawia się jakość i długość życia każdego z nas. Gdyby nie testowano i nie wprowadzano na rynek nowych farmaceutyków, dziś wciąż borykalibyśmy się z wieloma chorobami.

Badania nad nowym lekiem bądź procedurą medyczną wymagają, aby najpierw przetestować je, używając w tym celu modeli. Część z nich stanowią modele komputerowe, lecz pod tą nazwą kryją się również wykorzystywane w nauce zwierzęta. Jeżeli wyniki badań na modelach potwierdzą skuteczność nowych farmaceutyków (lub wyrobów i procedur medycznych), rozpoczyna się testy kliniczne z udziałem ludzi".

Więcej informacji zawartych w "Projektorze" na temat naszych badań można znaleźć tutaj.Dotychczasowe wyniki naszych badań zostały opublikowane w następujących artykułach
(większość z nich w otwartym dostępie):

J. Piasecki, M. Waligora, V. Dranseika, Non-beneficial pediatric research: individual and social interests, Medicine, Health Care and Philosophy 2014, Jul 31. Epub, (Open Access).

M. Waligora, V. Dranseika, J. Piasecki, Child's assent in research: Age threshold or personalisation?, BMC Medical Ethics 2014, 15:44, doi:10.1186/1472-6939-15-44 (Open Access).

M. Waligora, Is a requirement of personalised assent realistic? A case from the GABRIEL project, European Journal of Human Genetics (2014) 22, 855; doi:10.1038/ejhg.2013.259. Letter to the editor. [Giesbertz NA, Bredenoord AL, van Delden JJ, Reply to Waligora, European Journal of Human Genetics, 2013 Nov 6. doi: 10.1038/ejhg.2013.260].

J. Różyńska, Spór o fundamenty etyki randomizowanych badan klinicznych, w: Etyka w medycynie wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, Kraków: Impuls 2013.

M. Broga, G. Mijaljica, M. Waligora, A. Keis, A. Marusic, Publication Ethics in Biomedical Journals from Countries in Central and Eastern Europe, Science and Engineering Ethics 2014; 20: 99–109. doi: 10.1007/s11948-013-9431-x (Open Access).

M. Waligora, A European consistency for functioning of RECs? We just lost our chance, Journal of Medical Ethics 2013 Jun; 39(6):408-9. doi: 10.1136/medethics-2012-101228.

M. Waligora, Failures in Clinical Trials in the European Union: Lessons from the Polish Experience, Science and Engineering Ethics 2013 Sep;19(3):1087-98. doi: 10.1007/s11948-012-9400-9 (Open Access).

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.