Przejdź do głównej zawartości

Nowy Projektor Jagielloński

Kilkanaście dni temu pojawiła się nowa wersja "Projektora Jagiellońskiego". To publikacja, która w ciekawy sposób przedstawia aktualne badania prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W "Projektorze" opisane są także badania naszego zespołu, który pracuje w ramach projektu "Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Oto fragment:

"Z nadzieją czekamy na informacje o lekach i procedurach pozwalających coraz skuteczniej walczyć z nowotworami, chorobami układu krążenia czy AIDS. Kto z nas nie pragnie żyć długo, ciesząc się dobrym zdrowiem?

Dzięki badaniom biomedycznym poprawia się jakość i długość życia każdego z nas. Gdyby nie testowano i nie wprowadzano na rynek nowych farmaceutyków, dziś wciąż borykalibyśmy się z wieloma chorobami.

Badania nad nowym lekiem bądź procedurą medyczną wymagają, aby najpierw przetestować je, używając w tym celu modeli. Część z nich stanowią modele komputerowe, lecz pod tą nazwą kryją się również wykorzystywane w nauce zwierzęta. Jeżeli wyniki badań na modelach potwierdzą skuteczność nowych farmaceutyków (lub wyrobów i procedur medycznych), rozpoczyna się testy kliniczne z udziałem ludzi".

Więcej informacji zawartych w "Projektorze" na temat naszych badań można znaleźć tutaj.Dotychczasowe wyniki naszych badań zostały opublikowane w następujących artykułach
(większość z nich w otwartym dostępie):

J. Piasecki, M. Waligora, V. Dranseika, Non-beneficial pediatric research: individual and social interests, Medicine, Health Care and Philosophy 2014, Jul 31. Epub, (Open Access).

M. Waligora, V. Dranseika, J. Piasecki, Child's assent in research: Age threshold or personalisation?, BMC Medical Ethics 2014, 15:44, doi:10.1186/1472-6939-15-44 (Open Access).

M. Waligora, Is a requirement of personalised assent realistic? A case from the GABRIEL project, European Journal of Human Genetics (2014) 22, 855; doi:10.1038/ejhg.2013.259. Letter to the editor. [Giesbertz NA, Bredenoord AL, van Delden JJ, Reply to Waligora, European Journal of Human Genetics, 2013 Nov 6. doi: 10.1038/ejhg.2013.260].

J. Różyńska, Spór o fundamenty etyki randomizowanych badan klinicznych, w: Etyka w medycynie wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, Kraków: Impuls 2013.

M. Broga, G. Mijaljica, M. Waligora, A. Keis, A. Marusic, Publication Ethics in Biomedical Journals from Countries in Central and Eastern Europe, Science and Engineering Ethics 2014; 20: 99–109. doi: 10.1007/s11948-013-9431-x (Open Access).

M. Waligora, A European consistency for functioning of RECs? We just lost our chance, Journal of Medical Ethics 2013 Jun; 39(6):408-9. doi: 10.1136/medethics-2012-101228.

M. Waligora, Failures in Clinical Trials in the European Union: Lessons from the Polish Experience, Science and Engineering Ethics 2013 Sep;19(3):1087-98. doi: 10.1007/s11948-012-9400-9 (Open Access).

Popularne posty z tego bloga

Istota ludzka w sensie biologicznym i moralnym

Mary Anne Warren w artykule Moralny i prawny status aborcji broni prawa kobiety do przerwania ciąży w dowolnym momencie jej trwania. Twierdzi ona, że stanowisko prezentowane przez Thomson (stanowisko to przedstawiłem w swoim ostatnim wpisie JP), nie daje się utrzymać. Zdaniem Warren argumentacja Thomson sprowadza się do uznania zasady: mogę zabić niewinną osobę, która pojawi się wbrew mojej woli (ale też i nie z własnej woli) w obrębie mojej własności. Według Warren nie możemy zabijać niewinnych osób, tylko z tego powodu, że znalazły się w obrębie naszej własności. Trzeba zatem znaleźć inny sposób na wykazanie, że kobieta ma prawo do aborcji. Kluczowym problemem staje się status moralny płodu. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy jest on osobą czy też nie? Zdaniem autorki możemy rozróżnić między (a) człowiekiem – jako przynależącym do gatunku homo sapiens i b) osobą, czyli podmiotem moralnym, któremu przysługują pewne szczególne prawa. Mamy tedy dwa kryteria bycia człowiekiem: bio

Prawo do życia a prawo do dysponowania swoim ciałem

Argumentacja za dopuszczalnością aborcji może zasadniczo zmierzać w dwóch różnych kierunkach. Po pierwsze można odwoływać się do pojęcia naturalnego uprawnienia matki do zdrowia lub możności decydowania o własnym ciele itp. Po drugie można starać się wykazać, że płód nie jest osobą, i w związku z tym w ogóle nie przysługują mu prawa właściwe człowiekowi. Z pierwszym rodzajem argumentacji mamy do czynienia w tekście Judith Thomson Obrona sztucznego poronienia . Thomson wychodzi z założenia, że nawet jeśli nie odmówimy zarodkowi statusu osoby, jego bezwzględne prawo do życia nie jest czymś oczywistym. Innymi słowy: dyskusja między zwolennikami i przeciwnikami dopuszczalności aborcji nie jest dyskusją o ludzki status zarodka. Dlatego, aby zilustrować swoją argumentację proponuje ona następujący eksperyment myślowy: wyobraź sobie, że zostajesz porwany/porwana, nie wiesz, co się z tobą dzieje, na pewien czas tracisz świadomość. Gdy się budzisz okazuje się, że jesteś podłączony/podłączona d

Protokół z Groningen

W czasopiśmie Medycyna Wieku Rozwojowego (1) pojawiły się niedawno opracowane przez zespół lekarzy, psychologów, etyków i prawników Rekomendacje dotyczące postępowania z matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia. Jak pokazują badania, wielu lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej podejmuje decyzje o rozpoczęciu lub przerwaniu terapii noworodków urodzonych na granicy przeżycia (2). Decyzje takie są związane z wieloma dylematami etycznymi. Gdy byłem ostatnio w Holandii, a dokładnie w Groningen, przeglądałem tamtejszą prasę, w dzienniku NRC-Next z 17 stycznia zaciekawił mnie wywiad z Borem Verkroostem, mężczyzną, który, cierpi na rzadką chorobę Epidermolysis Bullosa (EB), czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Choroba ta charakteryzuje się powstawaniem pęcherzy w obrębie naskórka, błony podstawnej lub skóry właściwej. Pęcherze te powstają na skutek np. dotyku i są bardzo bolesne. W dalszym rozwoju tej choroby mogą stać się przyczy