Przejdź do głównej zawartości

I nauka jest dla ludu!

Popularyzować znaczy upowszechniać, uprzystępniać ogółowi. Samo słowo wywodzi się od łacińskiego popularis oznaczającego powszechny, ludowy, pospolity, które znów odsyła do populus znaczącego lud, gminę (za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP 1983). Jeśli zabieramy się za popularyzacje zakładamy, że istnieje coś ogółowi ludzi trudnodostępnego: nauka – mało zrozumiała lub sztuka – z nią też nie lepiej. Popularyzując odkrywamy, przedstawiamy tłumaczymy w specjalny, dający się łatwo przyswoić sposób, wykorzystując wszystkie możliwe kanały przekazu informacji: umiejętność czytania, zdolność oglądania, słuchania, a nawet dotyk.

Promosaurus. Poradnik promocji nauki
pod redakcją Piotra Żabickiego i Edyty Giżyckiej, wydany przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz przez Uniwersytet Jagielloński ma naukowców zachęcić, zainspirować, do promocji i komercjalizacji nauki, a także dostarczyć konkretnych wskazówek i narzędzi jak to zrobić. Czym jest Promosaurus? Jest promocją promocji: czyli ma wypromować wśród naukowców idee promowania nauki i udzielić im rad, jak tę promocję robić. A w tym miejscu trzeba też powiedzieć, że Bioetyka.blogspot jest patronem tego przedsięwzięcia.

Promocyjność Promosaurusa rzuca się jako pierwsza w oczy i jest to oczywiście zaletą tej publikacji: książka jest atrakcyjna wizualnie, kolorowa, zawierająca wiele ciekawych ilustracji. Przede wszystkim jednak parząc na poszczególne jej karty możemy odnieść wrażenie, że czytamy nie tyle papierową książkę, a tekst internetowy: na marginesach, a także w stopce poszczególnych stron znajdziemy odesłania (linki) do cytatów, stron internetowych, narzędzi internetowych (takich np. jak gogle dirve, dropbox, czy screenr.com). Promocja nauki ma dziś, choć nie tylko, miejsce w Internecie – dlatego Promosaurusa powinno się czytać z otwartą przeglądarką internetową, aby na bieżąco móc śledzić, o czym mówią autorzy i do czego odsyłają nas linki umieszczone na marginesach.

Broszura zawiera 10 tekstów i wstęp. Autorami tekstów są osoby, które zawodowo zajmują się promocją i komercjalizacją nauki oraz naukowcy, których jedną z pasji jest promocją nauki. Zasadniczo wszystkie teksty w Promosaurusie składają się z dwóch elementów, w różnych proporcjach ze sobą zmieszanych: elementu motywacyjno-inspiracyjnego oraz podręcznikowego.

W tekstach, w których przeważa komponent motywacyjno-inspiracyjny autorzy starają się przekazać czytelnikom, po pierwsze, że nauka od zawsze związana jest z postępem i poprawą życia ludzkości (Bożena Podgórni, Nauki (od) zawsze stosowane). Dlatego też promując naukę o tym należy ludziom przypominać. Po drugie, starają się oni ich przekonać, że nie tylko uprawianie nauki, ale i jej popularyzacja jest ekscytująca rzeczą (Lech Manikiewicz, Dlaczego popularyzacja nauki jest dla mnie tak ważna), a ekscytacją swą popularyzatorzy powinni zarażać populum (lud). Po trzecie, że naukowiec powinien patrzeć na naukę jak na produkt. Produkt, który z jednej strony powinien stać się przedmiotem pożądania konsumenta (Piotr Żabicki, Popkultura w otoczeniu nauki). Dlatego też dobry popularyzator powinien przyswoić sobie język popkultury i w tym języku do konsumenta przemawiać. Ale z drugiej strony naukowiec powinien na swój produkt patrzeć oczami biznesmena, czyli już od samego początku zastanowić się nad tym, kto ów produkt kupi, za ile, i kiedy ta inwestycja się zwróci (Etyda Giżycka, Science market, Radosław Rudź, Wyjść z szuflady, czyli rzecz o związkach komercjalizacji i promocji nauki).

W tekstach poradnikowych czytelnik znajdzie z jednej strony bardzo wiele dobrych przykładów popularyzacji i wspólnego uprawiania nauki od crowdsourcingu do doświadczeń z prowadzenia uniwersytetu dzieci (Agata Jurkowska, Aktywna edukacja: trudna sztuka przyciągania? Krzysztof Ciesielski, Garść refleksji o popularyzacji matematyki). Czytelnik znajdzie też bardzo konkretne rady jak sporządzić ikonografikę (Żabicki), jak poprawnie prowadzić stronę internetową instytucji naukowej (Ilona Iłowiecka-Tańska, Strona internetowa: którędy do badań), bloga (Emanuel Kulczycki, Blog naukowy oraz inne narzędzia promocji nauki i naukowca w sieci) oraz jak przełożyć skomplikowaną terminologię naukową, na obrazowy i znacznie bardziej dostępny tekst (Bożena Podgórni, Justyna Jaskulska-Schab, Skomplikowana nauka w prostych słowach). Wskazówki i przykłady zaopatrzone są, jak już o tym wspomniałem, w linki do stron internetowych, które powinny stać się wzorem dla początkujących popularyzatorów oraz do narzędzi dostępnych online, dzięki którym można stworzyć ikonografikę, prezentację multimedialną, udostępnić pliki innym użytkownikom, a nawet sprawdzić przystępność popularyzatorskiego tekstu.

Promosaurus jest z pewnością ważną publikacją. Nie można kwestionować żądania, aby naukowcy, którzy korzystają przecież z publicznych pieniędzy, udostępniali w przystępnej formie istotę i wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych. Myślę jednak, że popularyzacja nauki i chęć uzasadnienia prowadzenia często drogich i mało zrozumiałych dla ludzi eksperymentów przez odwołanie się do wartości takich jak postęp i technologia może być na dłużą metę nieszczególnie korzystne dla nauki. Naukę uprawia się dla niej samej – tak jak sztukę uprawia się dla sztuki. I jeśli już coś mamy „sprzedawać” masom, to właśnie tę ideę: bezinteresownego poznawania otaczającej nas rzeczywistości. Bardzo wiele takich działań przecież się udaje. Sami autorzy powołują się na przykład CERN-u, który dzięki odpowiedniej promocji „sprzedał” ludziom idee badań nad materią. Szerokie zainteresowanie badaniami kosmosu czy wielorybów, pokazuje, że uzasadnieniem dla nauki jest nie tylko technologiczna skuteczność jej ewentualnych zastosowań. Utrwalenie przekonania, że inwestycja w naukę powinna się zwrócić w postaci „produktu” posiadającego wycenę rynkową nie jest dla nauki korzystne. Znaczenie lepiej przekazywać ludziom, że uprawianie nauki wiążę się z wielkimi, niezwykle intensywnymi emocjami i przeżyciami, które cenimy dla nich samych (nauka jest dobra, albo nawet lepsza niż seks – tak przynajmniej twierdzi Lech Mankiewicz, s. 17).

Na koniec w kilku słowach o popularyzacji bioetyki. Jako współautor tego bloga stawiam sobie za cel (oczywiście nie zawsze mi się to udaje – czytelnik może to zresztą sam ocenić) w sposób możliwie wszechstronny i przystępny naświetlić rozmaite problemy czy zagadnienia bioetyczne. Jednocześnie nie wzbraniam się przed zajęciem określonego stanowiska w niektórych sprawach. Bioetyka jest nauką, w tym sensie, w jakim nauką jest racjonalna dyskusja na tematy etyczne. Niestety kwestii etycznych nie da się rozstrzygnąć w pełni racjonalny sposób: dwa w pełni racjonalne i kompetentne podmioty mogą się różnić w rozstrzygnięciu jakiegoś problemu etycznego (np. w kwestii dopuszczalności aborcji). W takim przypadku – jako cel stawiam sobie zawsze zakreślenie ram racjonalnej dyskusji, oddania sprawiedliwości obu stronom sporu – nawet jeśli ostatecznie opowiadam się tylko po jednej z nich.

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Szacunek dla ludzkiego ciała

Zostałem niedawno poproszony przez telewizję Przystanek Student o skomentowanie otwarcia wystawy The Human Body Exhibition. Wystawa ta budzi wiele emocji: niektórzy się oburzają, w innych zaś wywołuje ona żywe zainteresowanie. Zadaje się więc pytanie o to, co można robić z ludzkim ciałem? Czy istnieją jakieś granice jego wykorzystania?Ogólnie możemy rozróżnić między trzema rodzajami bytów [1]. Po pierwsze, istnieją byty, które posiadają status moralny. Innymi słowy – ze względu na jakąś określoną charakterystykę, rodzą w nas pewne zobowiązania moralne. Przykładowo osoba ludzka posiada pełen status moralny. Jeśli zatem X jest osobą, to nie można X traktować jedynie jako środka do celu. Bycie osobą rodzi całkiem konkretne zobowiązania: kogoś, kto jest osobą powinniśmy szanować i brać pod uwagę jej/jego pragnienia, szanować jej /jego decyzje i wartości [1].Bytami, które również mają jakiś status moralny – choć być może nie aż tak wysoki, jak osoba ludzka, są zwierzęta. Przyznajmy im s…

Protokół z Groningen

W czasopiśmie Medycyna Wieku Rozwojowego (1) pojawiły się niedawno opracowane przez zespół lekarzy, psychologów, etyków i prawników Rekomendacje dotyczące postępowania z matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia. Jak pokazują badania, wielu lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej podejmuje decyzje o rozpoczęciu lub przerwaniu terapii noworodków urodzonych na granicy przeżycia (2). Decyzje takie są związane z wieloma dylematami etycznymi.Gdy byłem ostatnio w Holandii, a dokładnie w Groningen, przeglądałem tamtejszą prasę, w dzienniku NRC-Next z 17 stycznia zaciekawił mnie wywiad z Borem Verkroostem, mężczyzną, który, cierpi na rzadką chorobę Epidermolysis Bullosa (EB), czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Choroba ta charakteryzuje się powstawaniem pęcherzy w obrębie naskórka, błony podstawnej lub skóry właściwej. Pęcherze te powstają na skutek np. dotyku i są bardzo bolesne. W dalszym rozwoju tej choroby mogą stać się przyczyną ra…