Przejdź do głównej zawartości

Nowa książka!

Z przyjemnością informuję, że wydawnictwie Wolters Kluwer Polska ukazała się właśnie książka pod redakcją Joanny Różyńskiej i moją "Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe". Książka zawiera 12 tekstów omawiających główne zagadnienia etyki badań biomedycznych oraz tłumaczenia dokumentów międzynarodowych z tego zakresu. Część dokumentów nigdy wcześniej nie była publikowana w języku polskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wolters Kluwer. Fragment książki dostępny jest tutaj.

Spis treści

Część 1
Standardy prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi

Rozdział 1. Początki i rozwój etyki badań naukowych w biomedycynie (Zbigniew Szawarski)
Rozdział 2. Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych.
z udziałem człowieka (Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
Rozdział 3. Etyka lekarza a etyka badacza (Marcin Waligóra)
Rozdział 4. Ocena ryzyka i korzyści badania biomedycznego (Joanna Różyńska)
Rozdział 5. Zgoda na udział w badaniu naukowym w biomedycynie (Paweł Łuków)
Rozdział 6. Ochrona osób szczególnie podatnych na wykorzystanie (vulnerable subjects)
w badaniach biomedycznych (Zbigniew Zalewski)
Rozdział 7. Sprawiedliwość w międzynarodowych badaniach biomedycznych (Jan Piasecki)
Rozdział 8. Badania naukowe na zarodkach ludzkich (Alicja Przyłuska-Fiszer)
Rozdział 9. Badania naukowe na ludzkim materiale biologicznym (Atina Krajewska)
Rozdział 10. Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych (Marek Czarkowski)
Rozdział 11. Etyka pracy badawczej (Jan Hartman)
Rozdział 12. Konflikt interesów w badaniach biomedycznych (Weronika Chańska,Tomasz Pasierski)

Część 2
Wybrane dokumenty międzynarodowe

Kodeks Norymberski (Trybunał Wojskowy, Norymberga 1947)
Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy. Etyczne zasady
prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi
Międzynarodowe wytyczne etyczne dotyczące badań biomedycznych z udziałem ludzi, CIOMS 2002
Zasady dobrej praktyki badań klinicznych (GCP) WHO 2005
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, Rada Europy, Oviedo, 1997 (CETS No.164)
Protokół dodatkowy do konwencji o prawa człowieka i biomedycynie dotyczący badań biomedycznych, Rada Europy, Strasbourg 2005 (CETS No. 195)

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.