Przejdź do głównej zawartości

Nowa książka!

Z przyjemnością informuję, że wydawnictwie Wolters Kluwer Polska ukazała się właśnie książka pod redakcją Joanny Różyńskiej i moją "Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe". Książka zawiera 12 tekstów omawiających główne zagadnienia etyki badań biomedycznych oraz tłumaczenia dokumentów międzynarodowych z tego zakresu. Część dokumentów nigdy wcześniej nie była publikowana w języku polskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wolters Kluwer. Fragment książki dostępny jest tutaj.

Spis treści

Część 1
Standardy prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi

Rozdział 1. Początki i rozwój etyki badań naukowych w biomedycynie (Zbigniew Szawarski)
Rozdział 2. Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych.
z udziałem człowieka (Agata Wnukiewicz-Kozłowska)
Rozdział 3. Etyka lekarza a etyka badacza (Marcin Waligóra)
Rozdział 4. Ocena ryzyka i korzyści badania biomedycznego (Joanna Różyńska)
Rozdział 5. Zgoda na udział w badaniu naukowym w biomedycynie (Paweł Łuków)
Rozdział 6. Ochrona osób szczególnie podatnych na wykorzystanie (vulnerable subjects)
w badaniach biomedycznych (Zbigniew Zalewski)
Rozdział 7. Sprawiedliwość w międzynarodowych badaniach biomedycznych (Jan Piasecki)
Rozdział 8. Badania naukowe na zarodkach ludzkich (Alicja Przyłuska-Fiszer)
Rozdział 9. Badania naukowe na ludzkim materiale biologicznym (Atina Krajewska)
Rozdział 10. Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych (Marek Czarkowski)
Rozdział 11. Etyka pracy badawczej (Jan Hartman)
Rozdział 12. Konflikt interesów w badaniach biomedycznych (Weronika Chańska,Tomasz Pasierski)

Część 2
Wybrane dokumenty międzynarodowe

Kodeks Norymberski (Trybunał Wojskowy, Norymberga 1947)
Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy. Etyczne zasady
prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi
Międzynarodowe wytyczne etyczne dotyczące badań biomedycznych z udziałem ludzi, CIOMS 2002
Zasady dobrej praktyki badań klinicznych (GCP) WHO 2005
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, Rada Europy, Oviedo, 1997 (CETS No.164)
Protokół dodatkowy do konwencji o prawa człowieka i biomedycynie dotyczący badań biomedycznych, Rada Europy, Strasbourg 2005 (CETS No. 195)

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Szacunek dla ludzkiego ciała

Zostałem niedawno poproszony przez telewizję Przystanek Student o skomentowanie otwarcia wystawy The Human Body Exhibition. Wystawa ta budzi wiele emocji: niektórzy się oburzają, w innych zaś wywołuje ona żywe zainteresowanie. Zadaje się więc pytanie o to, co można robić z ludzkim ciałem? Czy istnieją jakieś granice jego wykorzystania?Ogólnie możemy rozróżnić między trzema rodzajami bytów [1]. Po pierwsze, istnieją byty, które posiadają status moralny. Innymi słowy – ze względu na jakąś określoną charakterystykę, rodzą w nas pewne zobowiązania moralne. Przykładowo osoba ludzka posiada pełen status moralny. Jeśli zatem X jest osobą, to nie można X traktować jedynie jako środka do celu. Bycie osobą rodzi całkiem konkretne zobowiązania: kogoś, kto jest osobą powinniśmy szanować i brać pod uwagę jej/jego pragnienia, szanować jej /jego decyzje i wartości [1].Bytami, które również mają jakiś status moralny – choć być może nie aż tak wysoki, jak osoba ludzka, są zwierzęta. Przyznajmy im s…

Protokół z Groningen

W czasopiśmie Medycyna Wieku Rozwojowego (1) pojawiły się niedawno opracowane przez zespół lekarzy, psychologów, etyków i prawników Rekomendacje dotyczące postępowania z matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia. Jak pokazują badania, wielu lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej podejmuje decyzje o rozpoczęciu lub przerwaniu terapii noworodków urodzonych na granicy przeżycia (2). Decyzje takie są związane z wieloma dylematami etycznymi.Gdy byłem ostatnio w Holandii, a dokładnie w Groningen, przeglądałem tamtejszą prasę, w dzienniku NRC-Next z 17 stycznia zaciekawił mnie wywiad z Borem Verkroostem, mężczyzną, który, cierpi na rzadką chorobę Epidermolysis Bullosa (EB), czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Choroba ta charakteryzuje się powstawaniem pęcherzy w obrębie naskórka, błony podstawnej lub skóry właściwej. Pęcherze te powstają na skutek np. dotyku i są bardzo bolesne. W dalszym rozwoju tej choroby mogą stać się przyczyną ra…