Przejdź do głównej zawartości

Organy w zamian za koszty pogrzebu?

http://www.nuffieldbioethics.org/
Nuffield Council on Bioethics w jednym ze swych ostatnich raportów sugeruje, aby brytyjski National Health Service rozważył możliwość sponsorowania pogrzebów osób, które zgodziły się przekazać pośmiertnie swe organy do celów transplantacyjnych. Szczegółowe uzasadnienie i deklarację NCB można zanaleźć tutaj. "Pokrywanie kosztów pochówku osobom, które przekazały swoje organy może być etycznie uzasadnione - pisze prof. Strathern z NCB - takie osoby nie doznają żadnej krzywdy, a pokrycie kosztów może być formą wyrażenia społecznego uznania. Uważamy, że pomysł wprowadzenia programu pilotażowego, który pomoże określić opinię społeczeństwa wart jest uwagi".


"Ciało ludzkie i jego części nie mogą, same w sobie, stanowić źródła zysku", głosi art. 21 "Europejskiej Konwencji Bioetycznej" (podpisanej, lecz wciąż jeszcze nie ratyfikowanej przez Polskę). Czy pokrycie kosztów pogrzebu osoby, która zgodziła się przekazać swoje organy pozostaje w sprzeczności z tym zapisem?

Gorąco popieram pomysł Nuffield Council on Bioethics. Być może pozwoliłby on wyprowadzenie z zapaści także polskiej transplantologii, ratując życie tysiącom ludzi oczekujących na przeszczep organów.Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.