Przejdź do głównej zawartości

Kraj królików doświadczalnych?

Chartres: Green (dented) Rabbit
14 maja w tygodniku Uważam Rze ukazał się artykuł p. Mai Narbutt pt. "Kraj królików doświadczalnych". Artykuł opisuje kilka przykładów nadużyć w badaniach klinicznych w Polsce. Jest wśród nich sprawa lekarzy-badaczy z Grudziądza, którzy wpadli na pomysł testowania szczepionki przeciw wirusowi H5N1 na bezdomnych. Jest kilka nawiązań do dwóch raportów NIK z końca 2010 roku, o których już pisałem. Jest też historia dr hab. Zofii Szychowskiej, która ujawniła, że jej koledzy po fachu wykonują punkcje lędźwiowe dzieciom wyłącznie w celach naukowych, nie uzyskawszy wcześniej zgody rodziców.

Artykuł przedstawia badania kliniczne prowadzone w Polsce w niekorzystnym świetle, nie znalazłem w nim jednak żadnych nadużyć lub istotnych przeinaczeń. Zdecydowanie nie zgadzam się jedynie z tezą, która głosi, że w polskim prawie brak jest "restrykcyjnych norm" regulujących prowadzenie takich badań. Polska zobowiązana została do ratyfikacji dwóch dyrektyw (2001/20/EC oraz 2005/28/EC) dotyczących dobrej praktyki klinicznej. Nasze prawo nie odbiega od standardów panujących w innych krajach UE, inna sprawa, że ustawy regulujące te kwestie są niezmiernie chaotyczne. Wadą naszego prawa jest też terminologia (szczególnie "eksperyment" oraz "eksperyment leczniczy").

W artykule zostały użyte moje dwie, autoryzowane wypowiedzi z ponad godzinnej rozmowy, którą przeprowadziła ze mną Autorka. Moim celem było przedstawienie umiarkowanie krytycznego poglądu dotyczącego kwestii badań klinicznych w Polsce i mam nadzieję, że rzeczywiście mają taki wydźwięk.

Mówiąc krytycznie o badaniach klinicznych mam zawsze wątpliwości co do tego, jak te wypowiedzi zostaną zrozumiane. Jakakolwiek krytyka badań klinicznych natychmiast wykorzystywana jest przez tropicieli teorii spiskowych BigPharmy. Z drugiej strony wkurza mnie mrówcza praca ludzi od wizerunku, którzy wszędzie zapewniają, że w badania w Polsce przebiegają wspaniale (polecam lekturę komentarzy pod artykułem). Każdy, kto kiedykolwiek sygnował formularz świadomej zgody na procedurę medyczną może domyślać się, jak wygląda podpisywanie takich formularzy na udział w naukowym badaniu klinicznym.

Polska nie jest jednak wcale wymarzoną przystanią BigPharmy. Bardzo narzekają na to zresztą ludzie, których dochody zależą m.in. od ilości prowadzonych tutaj badań. Rynek tanich badań prowadzonych w naszym regionie to coraz częściej Rosja i Ukraina. Nie jesteśmy dziś już Eldorado dostarczającym guinea pigs.

Photo by harry_nl via CC.Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.