Przejdź do głównej zawartości

Biodiversity Workshop


Wróciłem właśnie z tygodniowego workshopu "Biodiversity - Concept and Value" zorganizowanego w Bonn przez The German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE) i Institut für Wissenschaft und Ethik (IWE) i sponsorowanego przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań.

Sesje poświęcone były zagadnieniom bioetycznym w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującym także etykę biologii. Dyskutowaliśmy w gronie doktorantów, doktorów i specjalistów w zakresie problematyki bioróżnorodności. Miałem okazję wygłosić referat pt. "Selected Philosophical Concepts of Nature and Naturalness". Wśród specjalistów pojawił się znany niemiecki filozof Dieter Birnbacher. Otwarty gościnny wykład "Biodiversity Hotspots" wygłosił Fred G. Van Dyke. Znakomite referaty zaprezentowali także Mathias Gutmann i Thomas Potthas.

W czasie tego typu interdyscyplinarnych spotkań najciekawsze są dla mnie jednak prezentacje nie tyle filozofów, co praktyków. Mieliśmy więc okazję wysłuchać urzędników zajmujących się zagadnieniem biodiversity w United Nations Organization w Bonn i, przede wszystkim, referatu prezydenta The European Group on Ethics in Science and New Technologies, Juliana Kinderlerera. Opisywał on m.in. fascynujące kulisy tworzenia i podpisywania międzynarodowych dokumentów etycznych.

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.