Przejdź do głównej zawartości

Racjonowanie deficytowych środków medycznych, cz. 2

Wiele decyzji dotyczących racjonowania deficytowych środków medycznych zapada w sposób nie do końca świadomy, jest zaś intuicyjną próbą radzenia sobie z ograniczonymi środkami. Rudolf Klein [Dimension of rationing: who should do what?, BMJ 1993, s. 307–311] wymienia tu:

• zniechęcenie (deterrence) – polega przede wszystkim na wprowadzeniu dużej ilości wymogów administracyjnych utrudniających dostęp do świadczenia,
• opóźnienie (delay) – przesunięcie świadczenia w czasie np. poprzez wpisanie na listę osób oczekujących,
• obniżenie dostępności (dilution) – zmniejszenie częstotliwości świadczenia,
• przedwczesne zakończenie leczenia (interruption, termination of treatment) – ograniczenie czasu trwania świadczenia.

Obok nich często wyróżnia się także:
• odmowę (denial) – wykluczenie pewnych grup pacjentów z możliwości korzystania ze świadczenia,
• selekcję (selection),
• przekierowanie (deflection) – skierowanie pacjentów do innej placówki .

Powyższym sposobom racjonowania G. Putoto, R. Pegoraro i A. Semplicini ["Resources allocation in health care" (w:) R. Pegorara, G. Putato, E. Wray, Hospital Based Bioethics. A European Perspective, Padva 2007]przeciwstawiają kryteria techniczne i kryteria dystrybucji. Są to krytycznie opracowane wskaźniki porządkujące sposób dzielenia środków i świadczeń. Kryteriami technicznymi są:

• wydajność,
• efektywność,
• trafność sposobu działania zastosowanych środków (świadczeń).

Klasyfikacja grup pacjentów i sposobów dystrybucji może opierać się zaś na następujących wskaźnikach:

• kryterium potrzeb,
• kryterium zasługi,
• kryterium ryzyka (związanego z podejmowanym leczeniem),
• kryterium korzyści (płynącego z podejmowanego leczenia), oraz
• zasadzie ratowania w przypadku zagrożenia życia (rule of rescue) .

[Fot. Robert Kowalewski / Agencja Gazeta]

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.