Przejdź do głównej zawartości

Marquis: przyszłość taka, jak nasza

„Argument użyty w tym eseju będzie zakładał, że aborcja jest zła z tego samego powodu, co zabicie jego czytelnika”. Tak głosi jedno z pierwszych zdań An argument that abortion is wrong autorstwa Don Marquisa. Zamierzając wykazać niemoralność aborcji, Marquis rozpoczyna bowiem od bardziej ogólnego zagadnienia – zastanawia się nad niemoralnością zabójstwa. Co jest złego w zabijaniu? Czy istnieje, jak twierdzi Judith Thomson, „sprawiedliwe zabójstwo”?

Klasyczny argumenty antyaborcyjny (pro life) opiera się na kryterium bycia istotą ludzką (która przeważnie zostaje utożsamiona z osobą, kryterium bycia osobą jest tu np. posiadanie duszy). Ludzki płód jest istotą ludzką, jest także osobą, ma wiec prawo do życia.

Klasyczny argument za dopuszczeniem aborcji (pro choice) uznaje, że istota ludzka i osoba nie są ze sobą tożsame (por. np. argumentację Warren). Trudno przyznawać jednakowe prawa zarówno tym, którzy są świadomi, jak i tym, którzy nie są świadomi. Dlatego w spornym momencie, powinniśmy przyznać prawo świadomej matce, kosztem nieświadomego płodu.

Marquis zauważa, że oponenci zgadzają się jednak w jednej kwestii: że czymś złym jest zabicie nas samych. Nie chodzi tu bynajmniej o śmierć biologiczną, która sama w sobie nie jest zapewne ani dobra, ani zła. Marquis twierdzi, że zabicie nas jest złe, ponieważ odbiera nam naszą przyszłość. A mówiąc dokładniej: zabicie pozbawia nas wartościowej przyszłości (future of values). Zabicie innego człowieka pozbawia go zaś przyszłości takiej, jak nasza (FLO – future like ours). „Efektem utraty mego życia biologicznego jest utrata moich przyszłych projektów, doświadczeń i przyjemności, które konstytuowałyby moje przyszłe życie osobowe” [Why abortion is immoral]. Aborcja, rozumiana jako uśmiercenia przedstawiciela gatunku ludzkiego, który może mieć „wartościową przyszłość”, także jest zła.

Marquis podkreśla także, że jego rozumowanie odnosi się do niemoralności aborcji w ogólności (prima facie), nie wynika z niego jednak, że aborcja jest zła w każdych okolicznościach. Wyjątki od tej reguły powinny być jednak tak rzadkie, jak rzadkie są wyjątki od ogólnej zasady, że zabijanie jest złe.

Nawet przy powierzchownej lekturze, nasuwa się pytanie o ludzi, których przyszłość z trudem określimy jako „wartościową”. Sam autor podaje przykłady osób w PVS, w trwałym stanie wegetatywnym i przyznaje, że jego argument nie podaje racji, dla których nie należałoby pozwolić na ich uśmiercenie (twierdzi jednak, że nie należy ich zabijać z innych powodów).

Powtórzmy, za Marquisem raz jeszcze: „Aborcja jest poważnie zła z tego samego względu, z którego poważnie złym jest zabicie niewinnego, dorosłego człowieka: pozbawia ofiarę jego/jej wartościowej przyszłości”.

[Zdjęcie pobrane ze strony internetowej Kansas University]

Popularne posty z tego bloga

Klonowanie człowieka

W czasopiśmie Cell zespół naukowców pracujący pod kierownictwem Masahito Tachibany ogłosił, że udało się dokonać transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do ludzkiej komórki jajowej, a następnie uzyskać z utworzonego tą drogą ludzkiego zarodka pluriptencjalne komórki macierzyste [1]. Media ogłosiły przełom w medycynie, zwolennicy apokalipsy wieszczą nadejście Nowego wspaniałego świata…
Jak się klonuje ludzi? Czym jest klonowanie? Klonować znaczy tyle co kopiować. Gdy mówimy o klonowaniu/kopiowaniu człowieka nie mamy jednak na myśli powielania całych ludzkich jednostek. W klonowaniu chodzi o powielanie ludzkiego kodu genetycznego (DNA). Genetyczne kopie to w przyrodzie nic niezwykłego. Bliźniacy jednojajowi to właśnie genetyczne klony – czyli osobniki posiadające dokładnie taką samą sekwencję nukleotyd w swoim DNA. Kolejność nukleotyd w DNA koduje wszystkie wrodzone cechy danego organizmu. Dlatego też bliźniaków jednojajowych żyjących w podobnym środowisku trudno jest odróżnić na p…

Poszukujemy stypendystki/stypendystki do współpracy w projekcie badawczym

Poszukuję stypendysty/stypendystki, najchętniej z ostatniego roku studiów magisterskich lub absolwenta/absolwentkę, którzy dołączą do mojego zespołu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” dotyczy przede wszystkim etycznych zagadnień związanych z rozwojem leku w onkologii pediatrycznej. Główną metodą są przeglądy systematyczne i metaanalizy. 
Praca od czerwca-sierpnia 2017 (do ustalenia), wysokie stypendium przez 44 miesiące. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki pod tym linkiem. Na zgłoszenia czekamy do 23.01.2017. Informacje na temat zespołu można znaleźć na stronie remedy.edu.pl

Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie

Na początku 2016 roku prowadzone we Francji badanie kliniczne I fazy, dotyczące substancji oznaczonej akronimem BIA‑10‑2474, zakończyło się śmiercią jednego z ochotników biorących udział w eksperymencie. Czterech innych uczestników doznało poważnych ubytków neurologicznych – najprawdopodobniej czeka ich trwałe kalectwo. Czy można było zapobiec tej sytuacji? 

Więcej w tekście Mateusza Wasylewskiego na blogu REMEDY i na stronach Filozofia w praktyce.